Времето, също като морето развързва възлите. Мнението ни за хората никога не е окончателно, защото се основава на равносметки, които веднага предполагат необходимостта от равносметка. Изобщо нагласените ни подредби не са нищо друго освен развързани краища и смътни допускания, независимо в какво се опитва да ни убеди изкуството, за да ни утеши.
Айрис Мърдок

С тази красива мисъл, ви приканваме да разгледате галерията ни с дъх на море, която говори повече, отколкото хиляди думи...