Ако мислите, че задачите за деца са ограничени до уравнения с неизвестни променливи, изчисляване на скорост, време и разстояние, на косинуси и други величини, тогава грешите. Понякога могат да включват задачи за съобразителност, внимание и разширяване на кръгозора.

И докато на децата това се отдава със завидна лекота, възрастните често изпитват трудности. Каним ви да изпробвате силата си и да направите този тест за ученици, който включва решаване на оптичен пъзел.

Трябва да се вгледате внимателно в черно-белия сложен пейзаж на снимката. На него, наред с други неща, се опитайте да намерите очертанията на женско лице. Дава ви се една минута за изпълнение на задачата. Така че, задайте таймера и нека силата бъде с вас.

Ако не успеете да изпълните задачата, вижте верния отговор в следващия слайд: