В семейния живот на всяка двойка има от всичко по малко: и радост, и смях, и щастие, и дразги, но и много любов! Истина е, че понякога представата ни за това какво ще се случи след сватбата, значително се отличава от това, което е в действителност.