Като деца всички ние сме играли със своите сенки, образували сме различни форми с ръцете си и в опит за бягство, глупаво сме тичали от тях. Но забелязвали ли сме колко добри са сенките в това да обрисуват изображения и да създават комични ситуации. Нека се посмеем заедно, ще останете изненадани!