Ние, съвременните хора, така сме свикнали и приели за даденост предимствата и благата на цивилизацията и ни е много трудно да си представим как са живели хората преди нас без тях. Така например, преди половин век месечният цикъл на дамите е бил смятан за болест, по време на която умствената дейност е била противопоказна, за да се преодолее миризмата на пот пък не се намирало решение години наред, а за честото миене на гениталиите, се смятало, че причинява безплодие... Но най-учудващото е, че тези въпроси останали актуални за жените в Европа до средата на XIX век!