Проектът Cliff House, който е дело на Modscape - компания, занимаваща се със сглобяеми къщи, е най-новият проект на двама пт най-добрите гръцки архитекти. Той носи името "Casa Brutale" и предвижда изграждането на стъклена къща, вкопана в цепнатина на скала над Егейско море.

Къщата предлага едновременно впечатляваща и страшна гледка право към морето и заедно с това небесносин нюанс, който идва от басейна. Дизайнерите на проекта от Open Platform for Architecture (OPA) наблягат на факта, че освен отстраняването на част от скалата, той има незначителен ефект върху околната среда. Компанията търси инвеститор или заможен собственик, който би се съгласил да финансира изграждането му. Всъщност, имат и още една идея, но тя наистина е брутална, откъдето идва и името на къщата, а именно в басейна да бъдат пуснати... акули.