Времето променя почти всичко. То влияе и върху нещата, които сме приемали за даденост, докато сме пораствали. Вече не могат да бъдат приложими, но когато ги видим, ни връхлитат мили спомени. Снимка на остарели модни дрехи, шевната машина, която е използвало семейството ви, и телефоните с копчета могат да предизвикат прилив на спомени за добрите времена.

Погледнахме в миналото, за да открием неща, които ни карат да мислим за старите дни.