Светът се промени много през последните няколко десетилетия и не знаем дали е в положителна, или негативна посока.

Полски илюстратор е решил да пресъздаде „счупеното“ общество на 21-ви век. Павел Къчински иска да накара всеки от нас да се замислим над живота, който водим и да се опитаме да го подобрим.

Представяме ви 14 илюстрации на модерното общество.