Първият списък на чудесата на света се състои от три места и е съставен от древногръцкия историк Херодот. Списъкът на неговия сънародник, поета Антипатър от Сидон, който се появява през 2 век пр.Хр., вече включва седем чудеса на света, и се превръща в общоприет. Числото седем е смятано за най-енергийно натовареното в Древна Гърция и е свързвано с бога на слънцето, изкуствата и лечителството Аполон.

Всяко едно от седемте чудеса на света е не само шедьовър на архитектурата за своето време, но и изключително важен монумент, натоварен с дълбок символизъм.

Разгледайте снимките им по-долу и изберете едно от тях, за да разберете коя е вашата сила, заложена във вас още от раждането.