Въпреки огромната роля, която играе в нашето ежедневие, интуицията и до днес остава нещо изключително трудно за описване и обяснение. Интуицията може и да "работи" на ирационално ниво, но това не я прави по-малко важна от съзнателните процеси в нас, а според мнозина тя дори е "по-силна от интелекта"

Интуицията е много близка до творческата енергия, която всеки от нас носи, и благодарение на която сме способни да създадем нови и несъществуващи до момента произведения или изобретения. 

Това е само една от причините тя да е обект на редица изследвания в психологията, както и тема на интерес към всеки, който се вълнува от невидимия свят на свръхестественото.

A по мнението на създателят на аналитичната психология Карл Густав Юнг - интуицията е една от четирите основни функции на нашата психика – останалите са мислене, чувстване и усещане. Като в неговия модел за личността, интуицията е противопоставена на усещанията, както чувствата са противопоставени на мислите.

Юнг твърди, че във всеки един човек една от тези четири функции е първична и като такава - тя е най-изявена и развита в съзнанието, като в същото време противоположната ѝ функция остава слабо развита. Характерно за интуицията е, че тя предава информацията несъзнавано. Тоест, тя представлява инстинктивно разбиране на нещата, което е независимо от естеството на тяхното съдържание.

Интуицията е способност да се придобиват познания без необходимостта от разсъждение и доказване, без разбиране как са придобити тези знания. Тя ни дава готови знания или убеждения и вярвания, които ние невинаги можем да обясним логически. 

А вие умеете ли да се вслушвате във вашия вътрешен глас и да чувате шепота му?! 

Днес ще ви помогнем да разберете точно това! Защото само хората със силно развита интуиция могат да видят какво е скрито на снимката без никога преди да са виждали тази картина!

Проверете дали сте сред тях!