Животинският свят е толкова разнообразен. Съществуват хиляди видове, че понякога е трудно да направим списък с тях. Знаем най-разпространените животни и винаги можем да ги свържем с нещо. Помним ги по отличителни белези – шарки, структура, размери.

Днес искаме да раздвижим умовете ви с няколко загадки. Ще можете ли да познаете животните само по краката им? Предизвикваме ви!