Новините често ни правят тъжни и гневни, защото са предимно негативни, и това не е само наше мнение - според социологически проучвания новинарите обикновено ни показват най-лошия ден в живота на някого, но днес искаме да направим точно обратното – искаме да ви представим няколко обикновени хора и техния най-щастлив ден! Те се радват на живота – на малките и на големите неща, на любовта, на семейството си, на приятелите си, на смеха, струящ около тях...

Нека си припомним, че в света има и много радост с хората в нашата галерия.