Мери Ан Беван страда от тежкия бич на обществената присъда. Тя е майка, направила невъобразима жертва в името на 4-те си деца. Трагичният разказ на Бевън е доказателство за това колко много може да пожертва една майка за своите рожби.

В тази галерия ще станете съпричастни с един безкористен акт на любов, оставил незаличима следа в историята.