Те са сладки и странни. Признаваме, че необичаният им вид ни кара да въздишаме от умиление и да искаме да се запознаем лично с всяка една от тези сладки животинки.