Съществува теория според която преди много години Земята е била населена от гиганти. Тези снимки показват хора, които са се озовали в страната на гигантите. Сега знаем как се е чувствал Гъливер.