Никой не избира да бъде перфекционист. То е вродено. Там, където хората обикновено не забелязват нищо, идеалистите забелязват всяко несъвършенство. Може да е всичко – от изкривена буква на някой надпис до някой стълб, който е наклонен или не е на равно разстояние от другите.

Животът на перфекционистите не е лесен, но сме убедени, че снимките в галерията ни биха подразнили всички.

Представяме ви 23 пъти, в които перфекционистите са преживели своя Ад.