Жените трябва да се справят с различни проблеми ежедневно, което понякога се дължи и на неравенството между половете. Ето защо е голяма изненада, но и вдъхновение, когато разберем, че някоя дама е създала нещо, което е променило света.

Представяме ви жените, които са счупили стандартите и са доказали, че и ние можем да постигнем много.