Хората в нашата галерия са имали различни проблеми, но са с една и съща цел - да променят нещо и да се превърнат в по-добра версия на самите себе си. Някои от тях са искали да наддават или да спрат пристрастяването си към нещо, докато други просто са искали да променят външния си вид. И въпреки че са били необходими много време и усилия, за да се направят такива промени, всички са преминали през огромна трансформация.

Бяхме силно впечатлени от промените, които видяхме.