Свикнали сме да чакаме и да отлагаме. Но времето не чака и когато погледнем назад, разбираме, че сме пропилели толкова много от него.

Тези комикси разкриват как изглежда животът и защо оценяваме всички, чак когато остареем.