Има много вярвания за това каква трябва да бъде перфектната връзка, какво е истинската любов, какви трябва да бъдат характеристиките на човека, с когото споделяме живота си, и дори през какви етапи трябва да премине една двойка. Но в много случаи тези неща остават само на теория и нямат нищо общо с практиката. Любовта е много различна за всеки от нас и има толкова видове, колкото има хора по света.

Вярваме в любовта и нейната сила и затова се възхищаваме на следващите 12  знаменитости, че са намерили своите партньори в живота макар и на по-късен етап.