Известните братя и сестри винаги привличат вниманието на медиите. А знаете ли кой е по-големият и кой е по-малкият?

Нека проверим колко добре познавате известните личности и възрастта им.