Австрийският художник Герхард Хадерер е известен със смелите и честни карикатури, с които провокира всички. Карикатури, които показват ясно и точно пороците на съвременното общество. 

Защото светът днес е точно такъв - порочен, зъл и много сбъркан.