Чувствата днес по-различни ли са от чувствата преди 100 години? Променя ли се любовта през различните епохи?

Силата на чувствата винаги е една и съща, но намираме различен начин да я показваме. Тези илюстрации представят любовта днес.