Времето наистина лети. Ако сравним как е изглеждал животът преди 50, 20 и дори само 10 години, ще забележим, че разликите са много повече от приликите. Днес всяко десетилетие се развива бързо, колкото една епоха. 

Как изглеждаше животът тогава и как изглежда той днес?