Куп ангажименти, много отговорности и малко време - ежедневието на всяка жена е изпълнено с безброй препятствия. 

И все пак е задължително да гледаме на живота от смешната му страна. Ето защо Бела Сривантана ни показва, че всяка ситуация може да бъде много забавна.