Броят на автомобилите в световен мащаб отдавна е над 1 милиард. А според много анализи към 2035 година броят им ще бъде над 2 милиарда. 

Да притежаваш автомобил отдавна се смята просто за удобство, а не за лукс. Ето защо сме сигурни, че в този комикс ще се припознаят всички шофьори.