Да си жена е прекрасно и има много предимства. Но понякога има и ежедневни ситуации, които са едновременно смешни, тъжни и фрустриращи. 

Planet Prudence познава отлично битките, които ни се налага да водим всеки ден и ги превръща в смешни илюстрации. 

Съвсем точно, нали?