Да живееш сама може да бъде интересно и увлекателно, важното е да умееш да използваш позитивите от това и да се наслаждаваш на живота си. Именно това се опитва да покаже чрез своите илюстрации Yaoyao Ma Van As, която показва прелестната страна на това да живееш сама.