Връщането на училище е свързано с много емоции, пазаруване и определено стрес.

А когато малкото ни съкровище реши да забрави нещо важно или да загуби нещо скъпо, губим всичките си сили.

Представяме ви 14 искрени комикса за всички премеждия около завръщането на училище.