Живеем в 21-ви век - век на неограничени възможности, достъп до много информация и големи амбиции. Но когато стане дума за търсене на работа, всички подхождаме някак предубедено, а и няма как да бъде другояче, след като интервютата за работа често доста си приличат.

Кой е бил най-абсурдният въпрос, който са ви задавали на интервю за работа?