Най-после! Времето се стопли и си припомнихме какво значи истинско лято. Разбира се, може би има хора, които вече са си припомнили не само приятната страна на този сезон, но и всички неприятни ситуации, които го съпровождат.

Да, става дума точно за нечовешките горещини, които понякога са наистина трудни за понасяне. Прави ли сме?