Светът във фитнес залата изглежда по коренно различен начин от света, който познаваме. Там е естественият хабитат на някои странни обекта, които винаги предизвикват недоумение у нас.

А кои са според вас най-дразнещите персонажи във фитнеса?