"Младежта днес обича лукса. Тя има лоши обноски, пренебрегва авторитетите, няма уважение към старите хора и говори тогава, когато трябва да работи. Младите вече не стават на крака, когато в стаята влезе по-възрастен човек, те спорят с родителите си, с нетърпение поглъщат всичко на масата и тормозят учителите си.", пише Сократ през V век. И макар поколенията след нас да оспорват всички тези факти и да претендират, че са възпитани и те не са такива, налице е, че с всяка изминала година младите хора стават все по-алчни и егоистични. Е, ние решихме да погледнем от веселата страна на този проблем и да сравним снимките на родители и деца в някои от ежедневните ситуации. Получи се доста интересен експеримент!