Навън е тъмно, студено и невероятно рано... Що е то? Понеделник сутрин, разбира се.

Тези забавни снимки ще ви докажат, че понеделнишкото настроение е добре познато на всички.

Знаеш, че е понеделник сутрин, когато...