Често виждаме странни решения, които не можем да обясним по никакъв начин. Признаваме, че в нашата галерия няма да откриете отговор на вечния въпрос: "Защо са го направили?", но хубаво ще се посмеете на хитрите хрумвания.