Да бъдеш жена е прекрасно, но също така е свързано с множество борби и проблеми. Но вместо да се оплакваме, ви предлагаме да погледнем от забавната страна на нещата. 

Все пак най-важното е, че всяко момиче изпада в подобни ситуации. 

Автор: Маргита Кирякова