Навън е мрачно и студено, настроението е с отрицателен знак и всички имаме нужда да се посмеем. Е, речено-сторено. 

Представяме 15 странни решения на хора, които не се съобразяват с нищо и никого.