Филмите често ни карат да потиснем недоверчивостта си, за да ни отведат на магически или футуристични пътувания, където еднорозите са истински и хората вече са проучили далеч повече неща от слънчевата система. И докато обикновено тези нереалистични събития се обясняват от законите във Вселената, има моменти, когато седим, премигвайки срещу проблясващия екран и си мислим „я, чакай малко”. Дори някои от най-големите филми не са „имунизирани” срещу гафове и докато някои са толкова незначителни и могат лесно да бъдат игнорирани, други трудно могат да се забравят и дори са способни да съсипят удоволствието от лентата.

Днес ще се спрем на някои от най-добрите филми и гафовете в тях. Провери дали и в твоя любим също има нещо, което няма абсолютно никакъв смисъл. А кои те изненадаха?