Детското творчество често ни изненадва. Въображението на малките пакостници е безгранично и се проявява именно чрез нестандартните им рисунки. А какво се случва, когато професионален илюстратор се заеме да пресъздаде детските рисунки по различен начин? Нека проверим.