Когато работите тръгват зле и отиват на зле...просто се посмейте! На всички се случва да имаме лош ден и лош късмет, понякога твърде често, а понякога веднъж в годината, но качествено. Бъдете оптимисти обаче и го погледнете от положителната страна - в крайна сметка всяка по-велика издънка остава във времето, и ако сега ви е донесла сълзи и гняв, то после така или иначе ще се смеете на нея и ще имате истории за разказване!

Тези 20 души със сигурност имат какво да разказват и със сигурност са разбрали дефиницията на израза "лош ден". Нека се посмеем заедно с тях!