Огромната популярност на музеите за восъчни фигури на Мадам Тюсо се дължи на факта, че за повечето от нас това е единствената възможност да срещнат и да се снимат със световноизвестни личности. Но как трябва да постъпим, когато восъчната фигура не само не отговаря на оригинала, но е и напълно неразпознаваема?

Представяме 14 восъчни фигури, които нямат нищо общо с известните си прототипи.