Синхронното плуване е прекрасен и достоен за уважение спорт. Но все пак трябва да признаем, че понякога е наистина забавно да наблюдаваме физиономиите на спортистите, когато се подават на повърхността, за да си поемат въздух.

Ето точно за кои физиономии става дума.