Звездите не са по-различни от нас. Известните личности в нашата галерия доказват, че не всеки притежава умението да се надсмива над себе си, но тези, които го могат, разсмиват целия свят.