В днешно време използването на компютърна техника и специални ефекти при заснемането на филми се смята за съвсем нормално. Но до колко намесата им се отразява върху цялостната визия на филма? Нека проверим колко по-различно биха изглеждали филмите, ако при заснемането им не са използвани специални ефекти.