Едно от най-красивите места в Черна гора – невероятният манастир Острог, изсечен в скалите, със своите ослепително бели стени на фона на тъмните скали. Като го види човек, в главата му изплува картината на древния град Петра в Йордания.