Всеки от нас жадува за снежната и красива зима, но доста често се оказва, че очакваното не се припокрива ни най-малко с реалността. Това, разбира се, не е причина да спрем да я обичаме, а по-скоро да се повеселим и погледнем с усмивка към някои забавни и куриозни ежедневни зимни ситуации.