Това, което виждаме не винаги е реално и често в ежедневието си се сблъскваме с оптични илюзии там, където най-малко бихме очаквали.

Днес те предизвикваме с няколко наистина объркващи снимки, които изискват силата на фантазията и поне два пъти да ги погледнеш, за да бъдат разгадани.