Тези момичета са се родили в звездни семейства. Някои от тях сме виждали още като деца, но как изглеждат те днес?

Те са се превърнали в едни прекрасни млади дами, пленили целия свят. Много от тях са решили да не вървят по стъпките на родителите си.