Всички думи, излизащи от устата ни, може да се тълкуват по четири начина: като положителни, отрицателни, неутрални или неразбираеми. Интелигентните и емоционално зрелите хора по правило се изразяват пределно ясно. Те подбират внимателно думите си, за да сведат до минимум отрицателните или загадъчни реакции.

Но от време на време всички ние казваме нещо, за което след това съжаляваме. Понякога нашите думи силно засягат или обиждат някого, без значение дали това е направено умишлено или не. Всеки от нас поне веднъж в живота си е имал това ужасно чувство.

Емоционалната интелигентност се определя от психолозите като "способност да се разберат намеренията на другите хора, да се контролират и да изразяват емоциите, да се изградят междуличностните отношения емпатически разумно". Високото ниво на IQ е решаващият фактор за това как думите ни ще бъдат интерпретирани от някой друг.

В допълнение, този тип интелигентност играе доминираща роля при вземането на решение за това какво можем да кажем и какво не трябва да се говори. Нивото на интелигентност е неразривно свързано с общественото съзнание - способността да се разчитат емоциите и чувствата на другите хора. С други думи, от това зависи нашата способност (или неспособност) да бъдем чувствителни хора.

За да избегнете мъките на съвестта, които често придружават импулсивната и необмислена реч, прочетете 10-те основни фрази, които интелигентните хора предпочитат да не казват на обществени места.

Ето и 10-те фрази, които хората с висока емоционална интелигентност не казват на глас.

1. "Не е честно!"

Да, животът е несправедлив и това се разбира от повечето възрастни хора. Може би това, което ти се е случило, е дори крещяща несправедливост. Важно е да се помни, че хората около нас често не знаят нищо за "инцидента". Но дори и ако те са съпричастни, фразата "Не е честно!" абсолютно нищо не им говори.

Знаем колко е трудно да се фокусира вниманието и усилията върху решението на важен въпрос. Премълчавайки, вие ще се чувствате по-добре, ще запазите достойнство си и ще бъдете в състояние да решите проблема си по-бързо!

2. "Изглеждаш уморен ..."

Ние нямаме никаква представа за това какво се случва в живота на другия човек. Фразата "изглеждаш уморен" – без значение колко добри са намеренията, които ви ръководят – показва на лицето, че неговият проблем е видим за всички. Вместо това е по-добре да зададете предпазлив въпрос. Например, можете да попитате: "Добре ли си?" Тази фраза ще даде възможност на човека да разбере, че наистина ви е грижа за това, което се случва с него.

3. "ЗА ... него / нея ..."

Подобни твърдения се считат за изключително груби. Примери: "Изглеждате страхотно за възрастта си" или "Като за жена сте се справили доста добре".
Без значение колко се стараете, все още съществуват възрастови и полови предразсъдъци. Поради това има възможност лицето, на което кажете нещо подобно, да се почувства много обидено. Не се ангажирайте с класификации. Просто кажете на събеседника си някакъв комплимент!

4. "Както съм казвал и преди ..."

Кой от нас не е изричал фразата поне веднъж? Смисълът на това твърдение е, че по някаква причина се смятате за "по-добър" от събеседника си.
Да се повтаря едно и също нещо няколко пъти е доста трудно. Опитайте да се въздържате от вербализация на разочарованието си и да се опитате отново да разясните на човека какво имате предвид. След като сте направили правилния избор, просто им напомнете за това след известно време.

5. "Ти никога ..." или "Ти винаги ..."

Истината е, че тези фрази не променят нищо. По правило тези думи са неискрени или прекалено резки. Също така те често се използват, за да обидят някого или да изразят гняв или презрение.
По-добре да обосновете какви действия очаквате от един мъж. Пример: "Аз забелязах,че все още ...; Как мога да ви помогна / има ли нещо, което трябва да знам?"

6. "Късмет!"

Тази фраза може доста да обиди събеседника! Успехът е чисто съвпадение и не зависи от способностите на човека. Може ли да използвате вашите умения, за да спечелите от лотарията? Не, това е просто късмет!
По-добре е да се каже нещо като: "Имате всички шансове, за да успеете" . Това ще поддържа увереността на човека повече, отколкото късметът!

7. "За мен няма значение!"

Когато един човек изразява мнението си, той чака конструктивна обратна връзка ... някакви отзиви. С произнасянето на: "Това няма значение за мен" ,
вие все едно казвате, че партньорът ви няма никакво значение за вас или не считате за необходимо да установите обратна връзка в тази ситуация.
Опитайте се да обърнете повече внимание на проблемите на събеседника. Ако сте много заети в момента, отложете разговора за друг път, когато можете да го изслушате по-внимателно.

8. "С цялото ми уважение ..."

Стоп! Дали тези думи отразяват степента на уважение към другия човек? Ако честно можете да отговорите с "да", продължете ... Ако произнасяте фразата на "автопилот" и тя няма нищо общо с чувствата, които изпитвате към този човек, по-добре я избегнете.

9. "Нали ти казах ..."

Тази фраза демонстрира арогантност и превъзходство. Изричайки я, вие се превръщате в самодоволно дете. Причината се крие във факта, че това твърдение е много инфантилно. Не, от устата на един интелигентен възрастен не звучат такива думи!
Може би по този начин вие искате да предупредите другата страна за последствията от определени действия. Предложете свой вариант за действие или тихо обосновете своята гледна точка.

10. "Предавам се!"

Фразата "Предавам се" само на пръв поглед изглежда безобидна. В действителност това изявление затвърждава, че ние не сме в състояние да преодолеем нещо. Може да бъде всичко: ужасен шеф, трудна задача / проект, пренебрежително отношение на колегите ...
Винаги помнете, че вие сте много по-силни / по-умни / по-способни, отколкото си мислите. Няма нищо, което да не можете да преодолеете. Само променете фразата на: "Аз мога да го направя!", "Ще направя всичко по силите си да го постигна!"

Платон е казал: "Мъдрите говорят, защото имат какво да кажат, а глупаците – само защото искат да кажат нещо!"

Помислете над тези думи - в тях се крие големият смисъл!