1. Хората, които просто не ни харесват, без значение какво правили или не правим, но които въпреки това се опитваме да спечелим.

2. Миналото - носталгията по него или самообвиненията за него.

3. Опитите за контрол и нежеланието да приемем, че просто не можем да контролираме живота си.

4. Страхът да излезем от зоната си на комфорт и да рискуваме да потърсим това, което желаем и което заслужаваме.

5. Отказът да казваме "Не", притеснявайки се как ще изглеждаме в очите на човека отсреща. А е важно как изглеждаме само в собствените си очи...

6. Съобразяването с мнението на околните, които всъщност нито могат да ни разберат, нито се опитват да го направят. А още по-малко пък се опитват да се съобразят с нас...

7. Откъсването от природата и затварянето с часове между четирите стени на стаята, вторачени в екрана на телевизора или компютъра.

8. Затлачването с излишни вещи, които поглъщат не само въздуха в дома ви, ни и енергията ви.

9. Обвиненията към другите и неспособността (или може би нежеланието) да приемем, че няма право да се сърдим на никого, защото ние сме тези, които решаваме как да живеем, на кого да вярваме, кого да допуснем в сърцето си...

10. Оплакването и склонността да виждаме това, което, си мислим, че липсва в живота ни, а не това, с което е богат... с което сме богати.

Вдъхновено от мрежата и живота...